Общински съвет

192 решения е взел Великотърновският общински съвет през втората половина на 2020 г.

7 заседания е провел Великотърновският общински съвет през втората половина на 2020 г., като са били приети 192 решения, сочи отчета на председателя Венцислав Спирдонов. Минималният брой на присъстващите по време на заседанията съветници е бил 35 от общо 37 души.

През изминалото полугодие са били приети 9 решения, с които изцяло са приети нови наредби и са актуализирани действащите до момента. 15 от решенията на местния парламент са касаели общинския бюджет и Инвестиционната програма, а със седем са предоставени социални услуги. В сферата на образованието, спорта и културата съветниците са взели 13 решения.