Общински съвет

186 решения е взел Великотърновският общински съвет през второто полугодие на 2021 г.

7 заседания, от които 6 редовни и 1 извънредно е провел Великотърновският общински съвет през второто полугодие на 2021 г. Приети са 186 решения.
За отчетния период има промяна в състава на Великотърновския общински съвет. Клетва положиха Димитър Чолаков на 30.09.2021 г. и Михаил Михалев на 23.12.2021 г.
Сред по-важните решения, взети от местния парламент през второто полугодие, са измененията на Наредбата за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги и на Наредбата за символите и наградите на Община Велико Търново; приемането на Правилника за устройството и дейността на Регионален исторически музей
Велико Търново, както и даденото съгласие за подпомагане на таксиметровия бранш във връзка с пандемията от COVID – 19.

С 1 решение е създаден Обществен съвет за социално подпомагане в Община Велико Търново, а с друга беше открита нова детска градина в кв. „Зона В“.

Общинските съветници приеха и Плана за интегрирано развитие на Община Велико Търново за периода 2021 – 2027 г.

Създаден беше Общински фонд „Заедно“ и е приет Правилник за
организацията, реда и работата на Общински фонд „Заедно“ на Община Велико Търново и беше избран състав и ръководство на Управителния съвет на Фонда.

За отчетния период няма върнати за ново обсъждане решения от Областен
управител. Подадени са 5 жалби от граждани и юридически лица против решения на Великотърновски общински съвет.