Образование

18 учители от областта кандидатстват за допълнителна квалификация

18 преподаватели от област Велико Търново са кандидатствали за обучение и  допълнителна квалификация по Модул 2 на Национална програма „Мотивирани учители” на МОН. Само половината от тях обаче са допуснати и ще бъдат предложени в просветното министерство за одобрение, съобщи началникът на Регионалното управление на образованието инж. Розалия Личева.  По нейни думи това са учители, които формират част от годишната си норма преподавателска заетост по предмет, по който не са специалисти. Кандидатите са заявили желание за придобиване на професионална квалификация като учители по музика, испански език, информатика и информационни технологии, по философия, изобразително изкуство, химия и опазване на околната среда, човекът и природата.

Обучението им ще е едногодишно в задочна и дистанционна форма.