Здравеопазване

17 260 души са участвали в 32 кампании „Движи се и победи”

В РЗИ – Велико Търново бе изтеглен жребият за наградите в „Движи се и победи 2017”. С пролетното издание броят на проведените досега кампании става 32, а общият брой на участниците – 17 260 души, в това число и 365 семейства.
Пролетният дял на кампанията „Движи се и победи” се проведе в периода 29 април – 10 юни 2017 г. по 3 туристически маршрута: до хижа Божур, Преображенски манастир и парк Ксилифор.
По туристическите маршрути на кампанията „Движи се и победи – пролет 2017” преминаха общо 345 деца, ученици и възрастни хора (в това число и 17 семейства), 211 жени и 134 мъже.
Всеки трети от включилите се в пролетния дял на „Движи се и победи” – 133 души (38,5%) е преминал за първи път маршрутите, а 212 души (61,45%) са участвали и в предишни кампании.
На първо място, с най-голям брой участници и с най-висок относителен дял се нарежда групата 11 – 19 години – 98 ученика (28,41% от всички участници); на второ място е групата на 46 – 64 годишните (94 участника – 27,25%). На трето място – групата – 20 – 45 години (60 лица – 17,39%) следвана от 4 – 10 годишните деца и ученици – (48 деца 13,91%) и групата 65 и над 65 години – 44 души (12,75%)
В кампанията организирано участваха 5 училища от община Велико Търново (ОУ „Христо Ботев”, ОУ „Димитър Благоев”, ОУ „Бачо Киро”и ОУ „Д-р П. Берон” – гр. Дебелец).
В жребия за наградите в отделните 5 възрастови групи и за 4-те специални награди се състезаваха всички участници, преминали най-малко 2 от обявените 3 туристически маршрути (118 души), а за поощрителната награда в кампанията – участниците, преминали само един маршрут (201 души). Наградата във възрастовата група 4 – 10 години печели Назан Ахмедова от ОУ „Христо Ботев”. Във възрастовата група 11 – 19 години печели Евгения Драгошинова от ОУ „Бачо Киро”. Наградата във възрастовата група 20 – 45 години грабна Здравко Балдахинов, а в групата 46 – 64 години – Снежана Пънова. Добринка Симеонова победи в групата 65 и над 65 години. Специалната награда „Семейство” взеха Галя и Костадин Накови, награда „Най-малък участник” се присъжда на Стефан Попов на 5 години от с. Самоводене (преминал и трите маршрута на кампанията), награда „Най-възрастен участник” се присъжда на Христо Христов на 89 години от Велико Търново (преминал и трите маршрута на кампанията). Наградата на Председателя на Великотърновския Общински съвет (плакет) за най-масово участие на училище в кампанията се присъди на ОУ „Христо Ботев” – Велико Търново. Голямата награда (велосипед) се изтегли между 42 туристи, преминали и 3-те маршрута на кампанията и я спечели Дарина Драгошинова.