Образование

17 нови професии и 21 защитени паралелки в държавния план-прием за седмокласниците в област Велико Търново

1751седмокласници завършват основно образование в област Велико Търново. Те ще се конкурират за място в общо 81 паралелки, от които 17 профилирани и 64 професионални. 21 от паралелките са защитени или от списъка на професиите, които в следващите 5 години ще останат без кадри, а в 10 от класовете ще се прилага дуалната форма на обучение, съобщи началникът на Регионалното управление на образованието Розалия Личева. В плана за държавен план-прием за учебната 2019/20 година има заявка за обучение по 17 нови професии. Сред тях – лаборант в Хуманитарната гимназия във Велико Търново, съдебна администрация в Старопрестолната гимназия по икономика,  ръководител-движение по жп транспорт в Горна Оряховица, деловодител в Обединеното училище в Джулюница. За първи път и единствено в СУ „Вела Благоева” се разкрива профил „Обществени науки”.

В групата на защитените специалности са включени изпълнител на термални процедури в ХГ „Св. св. Кирил и Методий”, техник по автоматизация в СУ „Владимир Комаров”, спедитор логистик в ПГ по електроника, полиграфист в Горна Оряховица и Павликени, машинен монтьор в ПГ по механизация на селското стопанство в  Златарица.

В 51 от паралелките приоритетно ще се изучават природни науки, математика и IT специалности.