Социални дейности

15 деца от областния регистър са осиновени в чужбина

    18 деца са осиновени от началото на годината до сега на национално ниво от регистъра на Регионалната дирекция „Социално подпомагане” във Велико Търново. Международните осиновявания са 15, сподели Ивайло Деев – юрисконсулт на инспекцията. Той уточни, че общият брой деца, вписани в регистъра за пълно осиновяване във Велико Търново, към момента са 88. От тях здрави са 63. Останалите деца са с някакви увреждания.

Най-много са децата над 7-годишна възраст – 78, а най-малко от 0 до 3 години – само четири, като две от тях са с увреждания. Вписаните кандидат-осиновители от област Велико Търново са 44-ма. А кандидат-осиновителите от страната, вписани в регистъра на Регионалната дирекция „Социално подпомагане” в старата столица са 1 410, сочат данните.