Образование

141 ученици подпомагат по програмата „Равен шанс – достъп до средно образование”

     141 ученици ще подпомага център „Амалипе” през учебната година. Неправителствената организация одобри участниците в програмата на Тръста за социална алтернатива „Равен шанс – достъп до средно образование“ за 2019 – 2020-а.

Нейната цел е да подпомогне образованието в гимназиална степен на ученици, които са силно мотивирани да учат, но срещат сериозни финансови затруднения за това. Водещ критерий в подбора на стипендианти е личната им мотивация и ангажираност. С предимство са били кандидати, препоръчани от училищата в програмата „Всеки ученик ще бъде отличник“, Центровете за развитие на общността или други доброволци на център „Амалипе”.

На одобрените ученици ще бъдат закупени учебници. За някои от тях ще се осигурят и безплатни карти за пътуване. Ако след първия срок ученик има над 10 неизвинени отсъствия без достатъчно уважителна причина, той ще отпадне от програмата през втори учебен срок, уточняват от екипа на „Амалипе”.