Икономика

130 земеделци от областта декларираха доходите си след разговор или писмо от НАП

130 земеделци от област В. Търново, получили субсидии през миналата година, са подали декларации за доходите си след писмена покана или телефонно обаждане от НАП през последния месец. Информационната кампания на приходната администрация продължава, очаква се броят на декларациите значително да нарасне до края на годината, допълват от НАП.

Припомняме, че през септември т.г. приходната агенция съобщи за 50 000 регистрирани земеделски производители от страната, получили субсидии в общ размер 120 млн. лв. през 2017 г.,  които не са подали данъчни декларации и не са платили данъци върху тях. Близо 18 000 от тях подадоха декларации през изминалия месец. Данните бяха предоставени от Държавен фонд „Земеделие“. Има значителен брой земеделци, които са подали данъчни декларации, но в тях са посочили по-малък доход от получения. За област В. Търново техният брой е 92. Броят на земеделците от областта, неподали годишни декларации  по чл. 50 от ЗДДФЛ, е 38.

Национална агенция за приходите провежда и в момента информационна кампания към всички земеделски производители, които са допуснали неточности в данъчните си документи. Заедно с уведомленията за корекции, земеделците получиха и специална брошура, която подробно обяснява данъчните и осигурителните им ангажименти към бюджета

НАП обменя данни с много институции и в резултат от това разполага с информация за доходи, които подлежат на облагане. В момента  приходната агенция изпълнява програма за подобряване данъчната дисциплина  в земеделския бранш.