Образование

13 доброволци положиха военна клетва в НВУ „Васил Левски”

В продължение на един месец 7 мъже и 6 жени, с различни професии и на възраст от 20 до 36 години, се обучаваха в Курс по начална военна подготовка. Курсът се проведе в Националния военен университет „Васил Левски” във Велико Търново. Обучаемите придобиха знания и умения по строева, физическа, огнева и тактическа подготовка; ядрена, химична и биологична защита и екология; спасителни и евакуационни дейности; военноинженерна подготовка и оказване на първа медицинска помощ. В края на своето обучение участниците в курса получиха свидетелства и положиха военна клетва на Ритуалния плац на НВУ, информираха от учебното заведение.