Община

127 267 лв. е струвало на община Велико Търново почистването на нерегламентирани сметища през 2019 г.

8 490 444 лв. са разходите, които е направила община Велико Търново през 2019 г. по дейност „Чистота”. Справката ще бъде предоставена на предстоящото заседание на Великотърновския общински съвет в четвъртък.

76 668 лв. е похарчила община Велико Търново през 2019 г. за осигуряване на нови съдове за битови отпадъци в кметствата, както и за поддръжка и дезинфекция на старите контейнери. На 2 140 993 лв. възлизат разходите през изминалата година за събираните на битовите отпадъци и транспортирането им до депото.

127 267 лв. струва на Общината почистването на нерегламентирани сметища през 2019 г. 108 018 лв. е разходът пък за поддръжка на депото за строителни отпадъци в с. Леденик.

През отчетната 2019 г. за почистване на уличните платна, площади, алеи, паркове и други територии за обществено ползване са изразходени 4 790 402 лв. Снегопочистването през 2019 г. е струвало 746 120 лв. в областния град и 66 891 лв. в кметствата в Общината.