Здравеопазване

121 души са се изследвали за СПИН през август в РЗИ – Велико Търново

През м. август 2018 г. във Великотърновска област са регистрирани 98 случая на остри заразни заболявания, спрямо 95 случая на остри заразни заболявания, през м. юли 2018 г. Най–висок е относителният дял на гастроентероколитите – 47.96%.
Регистрираните въздушно-капкови инфекции през м. август 2018 г. са 33.

Чревните инфекции през м. август 2018 г. са 60, като най-висока е заболеваемостта при бебетата до 1 година.

Лаборатория “Паразитология” е извършила 363 броя изследвания на граждани, организирани детски колективи и домове за социални услуги. Лаборатория “Микробиология” е направила 546 изследвания на граждани и изследвания на 80 бр. проби води за холерни вибриони.
Лаборатория “Вирусология” е работила над 294 броя изследвания.

В кабинета по безплатно и анонимно консултиране за СПИН през м. август са преминали 121 лица. От тях: 61 мъже и 60 жени, на възраст от 16 до 79 г.