Образование

12 офицери получиха удостоверения за квалификация след успешно завършен курс в НВУ

12 офицери получиха удостоверения за квалификация след успешно завършен курс в Националния военен университет „Васил Левски“. Курсът е специално предназначен за новоназначени офицери, завършили висши граждански училища. През периода на обучението си специализантите придобиха необходимите знания и умения по военна подготовка, свързани с изпълнението на функционалните им задължения като офицери от кариерна област ,,Професионална“ в структурите на въоръжените сили на Република България. В края на курса всички положиха практически и теоретични изпити, включени в учебни модули „Начална военна подготовка“ и „Специална военна подготовка“.

Началникът на център „Професионално и продължаващо обучение“ в НВУ подполковник Стефан Маринов връчи удостоверенията и поздрави успешно завършилите специализанти. „Уверен съм, че ще използвате пълноценно придобитите знания и умения при изпълнение на своите функционални задължения като офицери. Това е курс, който поставя основа във вашата подготовка. Когато заминете във военните формирования, надграждайте ежедневно това, което научихте тук и системно работете за своето усъвършенстване“, каза подполковник Маринов.