Денят

12 души ще се обучават по международен стратегически проект „Ключът“

Сдружение „Институт Перспективи“ представи във Велико Търново  международния стратегически проект „Ключът“ . Той е с продължителност от 2 години и 6 месеца и стартира през ноември 2019-а. Целта на проекта е да бъдат обучени хора на възраст между 25 и 35 години, които са срещнали трудност при реализацията на пазара на труда, преориентиране и др., за да се справят с проблемните ситуации.  Първата стъпка е да бъде разработена иновативна методология съвместно с образователни институции от Словения, Португалия и Хърватия за ангажирането на т.нар. млади възрастни. Това обясни Никола Живков, координатор на проекта у нас.

„Ключът“ ще се развие в три основни етапа, които ще продължат до 2022 година. На работна среща в края на март 2020-а в Любляна, Словения екипите от четирите държави, участващи в проекта, ще представят 120  иновативни инструмента за включване на младите възрастни в социалния и трудовия живот. Всяка страна има правото да предложи 30 способа. След изслушване на всички участници ще бъдат определени 30 инструмента, с които проектът ще си служи.

Всички дейности по проекта в България ще се реализират на територията на Велико Търново и Свищов. „Избрахме Велико Търново, защото членовете на българския екип сме възпитаници на Великотърновския университет „Св.св. Кирил и Методий“. Години след завършването общата кауза обедини мен, Никола Живков, Мая Арнаудова, Мариана Пенчева и Светлин Тачев. Всички сме активни дейци, спомагащи за европейската интеграция и повишаване на гражданското участие в Свищов, Враца, Правец и София „, разказа Ахмед Куйтов, председател на Институт Перспективи.

Първата фаза у нас продължава на 24-26 април. Тогава ще бъдат събрани 12 души от България, които да бъдат обучени с помощта на съставената методология. Единственото ограничение за участващите е възрастовото. Те следва да бъдат  между 25 и 35- годишни. Срокът и документите за кандидатстване ще бъдат обявени на сайта на „Институт Перспективи“. След двата дена на обучение на 27 април ще се проведе и кръгла маса. В следващите месеци до август включително са предвидени още три сесии. От септември дейностите продължават с провеждането на кръгли маси два пъти в годината. Обучените 12 души ще могат да предадат знанията си на други хора с проблеми при трудовата реализация, преориентирането и др. Така те ще се превърнат в ментори в населените места, в които живеят.

Втората фаза е свързана със събирането на всички иновативни инструменти и структурирането им в онлайн наръчник.  Той ще бъде предназначен за курс за обучението на 120 преподаватели, които също да разпространяват идеите на проекта.

Третата заключителна част ще се проведе през април 2022 година. Тогава 50 делегати от различни страни в Европа ще се съберат в България, за да разгледат постигнатите резултати.

 

Диана Колева