Денят

108 събития проведе за три години Областният информационен център във Велико Търново

Повече от 506 посетители са консултирани в офиса на Областния информационен център във Велико Търново от началото на годината до сега, отчете екипът пред журналисти. Запитванията са били предимно за   финансирането на европроекти. За същия период центърът е организирал и провел 30 информационни събития с над 650 участници в тях, включително и две информационни обиколки в общините от областта.    През 2018 година ОИЦ – Велико Търново е участвал и в две национални информационни кампании – „Европа в моя регион“ и „Бъдещето на Кохезионната политика на ЕС“, на Мрежата от 28 информационни центъра.

Общо за периода на проекта 2016-2018 г., по който функционира ОИЦ – Велико Търново, центърът е провел 108 събития с над 3000 участници, като на място в офиса на ОИЦ са консултирани над 1400  посетители. Екипът на ОИЦ се е включил и в провеждането на четири национални кампании и общи инициативи на Мрежата от областни информационни центрове. Регистрираните участия в различни прояви и инициативи са 36, като е оказано логистично и организационно съдействие за провеждане на 21 други събития. За последните три години са популяризирани 51 инициативи и проекти на организации и бенефициенти, оказано е съдействие за осъществяването на две национални анкетни проучвания. Екипът на центъра е изготвил и разпространил 35 електронни бюлетина и е генерирал 536 публикации в местните и централни медии. В периода януари 2016 г. – ноември 2018 г. ОИЦ – Велико Търново редовно публикува на своята фейсбук страница новини и информация за актуалните и предстоящи за отваряне процедури по Оперативните програми 2014-2020 г.  и мерките по ПРСР 2014-2020 г.

Сериозни европейски инвестиции в региона от началото на настоящия програмен период отчете пред журналисти екипът на Областния информационен център. До момента във Великотърновска област има сключени 156 договора на обща стойност 148 365 533 лв. Най-много – 58 са проектите по ОП „Иновации и конкурентоспособност“, 50 по ОП „Развитие на човешките ресурси“ и 22 по ОП „Региони в растеж“. Представителите на медиите бяха запознати и с предстоящите за отваряне през 2019 г. процедури и мерки съгласно Индикативните годишни работни програми (ИГРП) на Оперативните програми и Програмата за развитие на селските райони (ПРСР).

Очаква се Областен информационен център – Велико Търново да продължи предоставянето на информационни, комуникационни, експертни и логистични услуги на заинтересовани организации, фирми и граждани на място в офиса на ОИЦ, по телефон и имейл, както и оказването на логистична подкрепа при подготовка и провеждане на информационни кампании и събития на Управляващите органи на оперативните програми и други институции.