Образование

1504 души са се записали в първи курс във ВТУ „Св. св. Кирил и Методий”

Към 18 юли Централната комисия за прием на студенти във Великотърновския университет отчита 85 процента запълняемост на местата по държавна поръчка за учебната 2017-2018 г. Записани в първи курс са 1504 студенти, като в редица специалности местата са заети на сто процента: психология, право, журналистика, връзки с обществеността, етнология, културен туризъм, стопанско управление, публична администрация и др. Огромен интерес има към педагогическите специалности и приложна лингвистика (с първи чужд език английски).

Университетът обяви 303 свободни места, чието попълване започва от 19 юли и ще продължи до изчерпване на броя на местата. Подробности са публикувани в сайта на университета и на Бюрото за кандидатстудентска информация и реклама.

Повече свободни места има в платеното обучение, но и при тази форма местата са на изчерпване за някои специалности, напр. за специалност право, задочно обучение, където вече са се записали над 110 студенти. Тъй като таксите не са много по-високи в сравнение с таксите при държавната поръчка, много кандидати избират платената форма, за да попаднат в любимата си специалност. Кандидатите с висше образование, както и действащите към момента студенти в българските висши училища могат да се запишат само за платената форма на обучение, тъй като за всички тях това е второ висше образование.

Паралелно с приема на студенти първокурсници се провежда и приемът на кандидати за магистърските програми. Той също ще продължи през цялото лято без прекъсване.