Съд

1000 лв. глоба и 3000 лв. обезщетение за ударена в главата жена, и тя, и подсъдимият недоволни от присъдата

Въззивно дело ще разгледа идната седмица Окръжен съд Велико Търново.

С присъда по НЧХД № 312/2018 г. Районен съд – Свищов  е признал подсъдимия Илия Г. С. за виновен в това, че на 03.09.2017 г. в гр. Свищов, ул. „Стефан Караджа“ № 57-59 е причинил на Д. Ч. Н. лека телесна повреда, довела до разстройство на здравето, изразяващо се в мозъчно сътресение, като и нанесъл удар в главата. Първоинстанционният съд е освободил Илия Г. С. от наказателна отговорност за извършеното престъпление по чл. 130, ал. 1 от НК и му е наложил административно наказание глоба в полза на държавата в размер на 1000 лева. Районен съд  – Свищов е осъдил Илия Г. С. да заплати на Д. Ч. Н.  сумата от 3000 лева – главница, представляваща обезщетение за претърпени от деянието неимуществени вреди, ведно със законната лихва от датата на деянието 03.09.2017 г. до окончателното изплащане, като за разликата до претендирания размер от 20 000 лева е отхвърлил гражданския иск като неоснователен и недоказан.

Делото в Окръжен съд – Велико Търново е образувано въз основа на въззивни жалби на Д. Ч. Н. и Илия Г. С.