Образование

„100 години Октомврийска революция – реалности и историческа памет”

Кръгла маса на тема „100 години Октомврийска революция – реалности и историческа памет” организира на 10 и 11 ноември Историческият факултет в старата столица. В научната конференция ще се включат преподаватели и докторанти от  Великотърновския, Софийския, Шуменския и от Московския държавен педагогически университет, съобщи проф. Андрей Андреев. Четиринадесет основни доклада ще бъдат дискутирани по време на форума. Очаква се дебат по изследванията за уроците на революцията и отражението й върху международните отношения, мястото на „Великия октомври” в световната история, отраженията на Октомврийската революция в културата и изкуството, влиянието й в литературата, езика, музиката.

Според проф. Андреев темата предизвиква голям интерес през целия XX век, и XXI век донякъде е белязан от това събитие и с плюс, и с минус. Той ще представи тезата си, че извършеното на 25 октомври 1917 година е безспорен преврат. „Революцията е по-продължителен процес, който включва кардинален поврат и промяна и на политическото статукво, и на икономическите реалности. Това нещо се случва октомври 1917 – април 1921 година, тоест революцията не е еднократен акт”, каза преподавателят по История на Русия и История на Източна Европа във ВТУ „Св. св. Кирил и Методий”.