Здравеопазване Общински съвет

10 лекари и 49 медицински сестри са нужни на КОЦ – Велико Търново

Привличането на специалисти е една от най-сериозните задачи пред Комплексния онкологичен център във Велико Търново. Въпреки ч в момента специализиран двама лекари по лъчелечение и двама по медицинска онкология, Центърът се нуждае поне от 10 медици. Това съобщава управителката д-р Мария Рачева в оздравителния си план, който общинските съветници ще разгледат на предстоящото си заседание. Необходими са още 49 медицински сестри, повишаване на квалификацията на медицинския персонал и увеличаване на обема на медицинската дейност.

Д-р Рачева настоява и за ремонти в КОЦ, който е вторият по големина онкологичен център в страната. Ковид пандемията провали миналата година честването на 70-та му годишнина. Сега лечебното заведение се нуждае от средства в размер на 500 000 лв. за ремонт на Диагностично-консултативния блок, на който през 20215 г. е подменен само покривът. Същата сума е необходима и за довършването на двете операционни зали в хирургичния блок на Центъра. Там ремонтите са прекратени през 2011 г. поради липса на средства.