Общински съвет

10 заседания е провел Великотърновският общински съвет през този мандат, приети са 250 решения

От началото на настоящия мандат до 30.06.2020 г. Великотърновският общински съвет е провел 10 заседания и са приети 250 решения.За шестмесечието на 2020 година местният парламент е провел 6 заседания, от които 5 редовни и 1 извънредно. Приети са 180 решения. Заседанията са излъчвани пряко на секцията на Общински съвет в електронната платформа на Община Велико Търново.Три от заседанията се проведоха онлайн, чрез платформата CISCO Webex Meeting и са излъчвани пряко на електронната страница на Великотърновски общински съвет.

През изминалото полугодие съветниците са приели 11 решения, с които се приемат изцяло нови наредби и се актуализират действащи наредби.

Постоянните комисии са провели общо 68 заседания.

Общинските съветници са отправили общо 17 питания към Кмета на Общината по въпроси от дейността на администрацията. На всички питания Кметът е отговорил лично.

За отчетният период няма върнати за ново обсъждане решения от Областен управител. Има 1 протест от Окръжна прокуратура – Велико Търново срещу Наредбата за организацията и дейността на детските ясли на територията на Община Велико Търново. Наредбата е отменена от Великотърновски общински съвет и делото е прекратено.

За периода има една жалба от граждани против решение на местния парламент, но няма отменени или оспорени пред съда актове на Кмета от Общинския съвет.