Култура Общински съвет

10 деца, обучаващи се в Младежки дом – Велико Търново, ще получат стипендии

10 деца, обучаващи се в различните форми за творческо развитие в Младежки дом – Велико Търново, ще получат стипендии. Три от стипендиите са за деца и младежи на родители с
минимални доходи. Получават ги Ивалина Николова от класа по цигулка с музикален педагог Веселин Върбанов; Елица Христова от класа по цигулка с музикален педагог Петя Владкова; и Биляна Тодорова от класа по флейта с музикален педагог Жана Шимидова.

Стипендии за деца и младежи с проявени творчески възможности и отличени с призови места в регионални, национални
и международни конкурси, получават:
Константин Николов, 9 г. – обучаващ се в Музикална школа – вкласа по цигулка с музикален педагог Елка Станева.
Иван Кидиков, 11 г. – обучаващ се в Музикална школа – в класа поакордеон с музикален педагог Станимир Демирев.
Натали Стефанова, 8 г. – обучаваща се в Музикална школа – вкласа по пиано с музикален педагог Мариана Тодорова.
Радина Бонева, 11 г. – обучаваща се във „Виргиния балет“ сбалетен педагог Виргиния Казарина.
Богдана Лещакова, 16 г. – обучаваща се във „Виргиния балет“ сбалетен педагог Виргиния Казарина.
Кристин Сутрова, 14 г. – обучаваща се във „Виргиния балет“ сбалетен педагог Виргиния Казарина.
Леа Николова, 8 г. – обучаваща се във „Виргиния балет“ е с балетенпедагог Виргиния Казарина.

Стипендиите ще бъдат гласувани на предстоящото заседание на Великотърновския общински съвет в четвъртък.