Денят

10 април в историята

1866 – Основано е българско читалище в Цариград. Сред учредителите му са най-будните и напредничави българи, които живеят в Цариград Мина Пашов, Георги Груев, Тодор Бурмов, Станчо Брадински, Никола Бракалов, Пeтко Р. Славейков, Иван Найденов. Пръв председател е Мина Пашов. Читалището има своя печатница, в която се отпечатват книги на български език. Издава сп. „Читалище“ (1870-1875). Част от дейността на читалището са изнасянето на сказки и организирането на театрални представления. Важен момент от дейността на читалището е участието му в църковно-националната борба. Българското читалище в Цариград съществува и няколко години след освобождението на България от османско иго (1878).

1913 – Основан е футболен клуб „Славия“ – София, след сливането на футболните отбори „Ботев“ (създаден през 1909 г.) и „Развитие“ (създаден през 1910 г.).

1918 – В Медицинския факултет към Софийския университет „Св. Климент Охридски“ са изнесени първите две лекции – по зоология и по физика, с които на практика официално е открит факултетът. Той е създаден със специален закон, приет от 17-ото Обикновено народно събрание на 10 ноември 1917 г.  Първият декан на факултета е проф. Иван Кипров, специалист по уши, нос и гърло. Медицинският факултет се отделя от Софийския университет „Св. Климент Охридски“  през 1950 г., когато с Указ 246/28 януари 1950 г. на Президиума на Народното събрание се създава Медицинска академия, в която влизат Стоматологичният и Фармацевтичният факултет.  През 1954 г. академията  се преобразува във Висш медицински институт, който на основание Указ 921 на Държавния съвет от 30 април 1972 г. е включен в състава на новосъздадената Медицинска академия заедно с медицинските институти в София, Пловдив, Варна, Плевен и Стара Загора. Медицинската академия е закрита със Закона за закриване на Медицинската академия, приет от 36-ото Народно събрание на 8 юли 1992 г., а висшите медицински институти в София, Пловдив, Варна, Плевен и Стара Загора се обособяват в самостоятелни висши учебни заведения. С Решение на 37-ото Народно събрание от 21 юли 1995 г. Висшият медицински институт в София се преобразува в Медицински университет със седалище в София.

1922 – Излиза бр. 1 на в. „Слово“. Основател и главен редактор е дипломатът, публицист и общественик Александър Греков. Печатен орган на Народния сговор, всекидневникът пропагандира идеята за социален мир между труда и капитала и за постигане на социална хармония чрез подобрение на материалното състояние на работничеството. В редакцията освен основателя на изданието Александър Греков, са и проф. Никола Милев, проф. Петко Стайнов и Георги Кулишев. Последният брой излиза на 8 септември 1944 г.

1944 – Одеса е освободена от хитлеристка окупация (16 октомври 1941-9 април 1944) по време на Втората световна война (1939-1945). По време на окупацията, която продължава почти две години и половина (907 дни) загиват 80 000 жители на града и почти толкова са интернирани в Германия на принудителен труд.

1979 – От космодрума Байконур (дн. в Казахстан) е изстрелян корабът „Союз-33“ с командир съветският космонавт Николай Рукавишников и с първия български космонавт на борда – подполк. Георги Иванов. На 12 април 1979 г. при изключително сложна и трудна обстановка корабът се завръща на Земята, след като извършва 31 пълни обиколки около Земята и двамата космонавти прекарват в Космоса 1 ден, 23 часа и 1 минута.

1990 – Учреден е Съюзът на филолозите-българисти по време на втория конгрес на Дружеството на филолозите-българисти.

1991 – Излиза бр. 1 на в. „АзБуки“ – национален седмичник за образование и наука, издание на Националното издателство за образование и наука „Аз-Буки“. Правоприемник е на първото официално издание на Министерство на просвещението „Училищен преглед“ (1896). Официален спомоществовател на вестника е Министерството на образованието и науката.

1992 – Създадена е Българска международна бизнес асоциация. На 16 май 2006 г. заедно със Съюза на работодателите в България се сливат в нова представителна организация на едрия и среден бизнес под името Конфедерация на работодателите и индустриалците в България (КРИБ).

2001 – От тази дата с Регламент 539, приет на 15 март 2001 г. от Съвета по правосъдие и вътрешни работи на Европейския съюз, се въвежда безвизов режим за българските граждани в страните, подписали Шенгенското споразумение. Българските граждани могат да пребивават в страните от Шенген без визи максимално до 90 дни на всеки шест месеца, считано от деня на първото влизане в която и да е страна от Шенгенското пространство.

2013 – България е домакин за първи път на двудневната годишна среща на Международното дружество за защита на авторските права (CISAC). Представители на над 70 държави обсъждат добри практики за разпределяне на постъпленията от авторски права в световен мащаб. „Музикаутор“ е българският представител във форума.

2018 – На 85-годишна възраст умира композиторът Тончо Русев. Той е един от основателите на оркестъра на Сатиричния театър, свири в Биг бенда на Българското национално радио, а през 1962 г. основава оркестър „Балкантон“, в който свири до 1972 г. Бил е директор на дирекция „Българска естрада“. Автор е на над 1000 песни – детски песни, музика към театрални спектакли, телевизионни, детски мюзикъли и филмова музика.