Поминък

1 061.2 хил. лева са приходите от нощувки в областта през декември 2017-а

Общата заетост на леглата в местата за настаняване в област Велико Търново през декември миналата година е 17.0%. Тя е най-висока в обектите с 4 и 5 звезди. В сравнение със същия месец на 2016 година заетостта на леглата нараства с 0.2 процентни пункта. Общата заетост на леглата в област Велико Търново е със 7.1 процентни пункта по-ниска от регистрираната средна за страната, която през декември 2017 година е 24.1%, информират от Териториално статистическо бюро – Север във Велико Търново.

Приходите от нощувки в област Велико Търново през декември 2017 година са 1 061.2 хил. лв., или с близо 9 процента повече в сравнение с декември 2016 година. Приходите от чужденци нарастват с 18.2%, а тези от български граждани – с 6.9%. Най-голяма част (51.%) от реализираните приходи от нощувки през месеца в областта са постъпили в местата за настаняване, категоризирани с 1 и 2 звезди.