Култура

Представиха сборника „Ad gloriam: Възпитаници на ВПИ (ВТУ) от периода 1963 – 1973 г. – професори в системата на българската наука“

В зала „Европа“ на Великотърновския университет бе представен сборникът „Ad gloriam: Възпитаници на ВПИ (ВТУ) от периода 1963 – 1973 г. – професори в системата на българската наука“, дело на Университетското издателство „Св. св. Кирил и Методий“.

Гости на събитието бяха повечето от авторите на деветнадесетте прекрасни текста в сборника – проф. д.и.н. Калчо Калчев (съставител), проф. д.и.н. Казимир Попконстантинов, проф. д.ф.н. Анчо Калоянов, проф. д.ф.н. Димитър Кенанов, проф. д.ф.н. Невяна Дончева-Панайотова, проф. д-р Пенка Радева, проф. д.п.н. Пенка Костова, проф. д.и.н. Радослав Мишев, проф. Христо Цацинов, проф. д.и.н. Людмил Спасов, проф. д.филос.н. Донка Александрова, проф. д-р Златоживка Здравкова.

Всички автори са завършили Великотърновския университет през първите десет години от неговото съществуване (1963 – 1973), след което са израснали като учени и преподаватели. Всеки един от тях е описал своите студентски спомени, мисли и емоции, а с особен трепет, любов и благодарност са обрисувани образите на техните първи преподаватели и първостроители на Великотърновския университет.

Ректорът проф. д-р Димитър Димитров поздрави гостите и връчи на всеки от авторите благодарствена грамота и книги от името на академичната общност на Великотърновския университет, като им пожела крепко здраве и творческо дълголетие.

На представянето присъстваха заместник-ректорът по научноизследователската и художественотворческата дейност и декан на Историческия факултет проф. Николай Кънев, директорът на Информационно-библиотечния и издателски комплекс проф. д.н. Красимира Мутафова, деканът на Факултета по изобразително изкуство проф. д-р Светослав Косев, заместник-деканите на Филологическия факултет доц. д-р Илияна Димитрова и доц. д-р Владимир Донев, председателят на Студентския съвет Васил Цонков, директорката на РНБ „П. Р. Славейков“ доц. д-р Калина Иванова и заместник-директорът на РНБ „П. Р. Славейков“ д-р Иван Александров, много преподаватели, студенти, служители и гости.