Култура Община

ІІ Национална младежка изложба „GO AHEAD/ Продължавай`2021“ организират в Търново

Представителството на СБХ – Велико Търново има удоволствието да покани всички млади творци на възраст от 18 до 35 години за участие в изложба „GO AHEAD/ ПРОДЪЛЖАВАЙ“. Тя ще е в периода 11 май – 02 юни 2021 г.

Младежката изложба има за цел да даде възможност за изява на автори със съвременни творчески търсения в областта на визуалните изкуства, без ограничение във вида изкуство. Да подкрепи тези, които са избрали изкуството като призвание и професия. Тя ще даде своя принос към приобщаването и развитието на младите артисти към изложбените пространства във Велико Търново. Един свеж поглед, актуализиране, нов шанс за включване към света на изкуството на младежката култура, без предразсъдъци, който ще представи и ще даде възможност за изява на младите творци.

Организатори: община Велико Търново и Представителство на СБХ – Велико Търново.

Партньори: ВТУ „Св. св. Кирил и Методий”, Съюз на българските художници, галерия Савчеви – гр. Оряхово, РНБ „П. Р. Славейков – Велико Търново.

Условия за участие: Приемат се до 2 творби от автор, без ограничение в размера, като авторите трябва да се погрижат творбите да са в подходящ за експониране вид. Участниците носят творбите лично или ги изпращат за собствена сметка. Творби, които нямат система за окачване няма да бъдат приемани. Молим участниците да съобразят теглото на творбите с това, че трябва да могат да бъдат пренасяни с човешка сила (не разполагаме с товаро-подемни устройства).

Организаторите са подсигурили следния награден фонд:

3 награди на община Велико Търново x 600 лв.

1 награда на Съюза на българските художници – 500 лв.

1 награда на Великотърновски университет – 400 лв.

1 награда на Представителство на СБХ – Велико Търново – 300 лв.

1 награда на „Галерия Савчеви“, гр. Оряхово – участие в пленер.

1 награда на РНБ „П. Р. Славейков”, гр. Велико Търново.

Журито си запазва правото да промени вида на наградите, в зависимост от творбите и видовете изкуства, участващи в изложбата. Транспортните разходи по приемане и връщане на творбите са за сметка на участниците. НЯМА такса за участие!

Всички автори, чиито творби са селектирани за участие в изложбата, ще получат сертификат.

Изложбата ще премине под мото „От младите – към младите“. Надяваме се да привлечем публика не само от традиционната за културните събития до този момент ценители, а да събудим интереса и на по-младите – в тийнейджърска възраст. Тяхното приобщаване към света на изобразителното изкуство посредством творби на близки до възрастта им автори ще продължи традициите за развитие и утвърждаване на изкуството в културния живот на нашия град.

Срокове:

Откриване на изложбата: 11 май 2021 г. /вторник/ в 17:30 ч.

Приемане на творбите: 22-ри, 23-ти и 24-ти април 2021 г. /четвъртък, петък и събота/ в Изложбени зали „Рафаел Михайлов“, град Велико Търново.

Журиране на творбите: 28-ми април 2021 г. /сряда/

Връщане на творбите: 3-ти и 4-ти юни 2021 г. /от 10.00 ч. до 17.00 ч./

Списък на допуснатите до участие автори ще бъде публикуван на страницата на Представителството във Фейсбук: Sbh VTarnovo.

Отпадналите творби ще бъдат върнати на авторите след закриване на изложбата заедно със селектираните за участие.

Адрес за изпращане на творбите:

Велико Търново, ул. „Рафаел Михайлов“ №1

Национална младежка изложба

Контакти:

Представителство на СБХ – Велико Търново

Николина Джановска – 0898 997 177

Мартин Митев – 0878253007

Изложбен комплекс „РафаелМихайлов”

Мария Маринова (организатор изложбена дейност) – 0884037556

Станимир Борисов (уредник) – 0884201225