Политика

Явор Божанков: „Държавата не знае какво да прави с отнетите къщи на телефонни измамници“

Народният представител от „БСП за България“ Явор Божанков постави темата за отнемането на имотите на телефонните измамници към Комисията за отнемане на незаконно придобито имущество. Въпросът беше отправен, заради притесненията на граждани, които те поставиха в приемния ден на депутата.

„Трябва да се намери решение за управление на тези имоти в полза на обществото и това е сред приоритетите в правната комисия“, каза народният представител по време на разискванията по Доклада за дейността на КОНПИ през 2016г. От думите на представителите й става ясно, че проблемът е с управлението на отнетото имущество. Има много влезли в сила присъди, много отнети имоти, но много малко средства са влезли в хазната от продажбата на подобни имоти.

„Проблемът е, че когато става дума за телефонни измамници, като например тези от кв.Калтинец, те притежават скъпи къщи – изградени от мрамор, на няколко етажа, пълен лукс. Оценката им достига над 1 млн.лева. Но са разположени в квартали с етническо малцинство и няма човек, който да си купи такава къща. Тя става непродаваема, докато цената падне. Междувременно няма кой да я стопанисва. Затова държавата назначава старите обитатели на имота за пазачи на имуществто . Те плащат наем да живеят там, което създава впечатление у хората, че държавата нищо не им прави и те си продължават да живеят в имота. А не е така“, разказа ситуацията Явор Божанков. „Истината е, че комисията добре върши работата си по отнемане на имуществото, проблемът е със стопанисването“, допълни той.

Решнието как да се постъпи с всеки отделен имот според закона се взема от Междуведомствен съвет за управление на отнетото имущество, който се председателства от заместник-министър на финансите и участват още заместник-министрите на правосъдието, икономиката, труда и социалната политика и регионалното развитие и благоустройството.

„Вариантите са подобни имоти да се дават за стопанисване на общинските или областни администрации. Проблемът е обаче какво могат да правят те с подобни скъпи имоти. Без сериозни преустройства е неуместно да се направят на детски градини или да се ползват за настаняване на социално слаби семейства, така че трябва да им се търси друго предназначение“, подчерта Божанков.

Общо за единайсетгодишния период от влизане на закона в сила от 2005г. до края на 2016г. стойността на отнетото имущество, съгласно влезлите в сила 222 съдебни решения за отнемане на имущество в полза на държаваат, възлиза на 81 435 680,31 лева.,става ясно от доклада.

„Комисията продължава да отчита значителни успехи при изземването и конфискацията на имущество. Трябва да се гарантира, че тя ще продължи да работи независимо и ефективно. Тя представлява третият основен елемент, заедно с ГДБОП и Специализирания съд и прокуратура, в системата за борба с организираната престъпност в България“, заяви още Божнков. „Трябва да се отбележи, че беше създадено ново звено в МВР, което се занимава единствено с телефонни измами. Усилията в тази посока вече дават дорби резултати. Множество медии произведоха скандали, които подвеждат обществото. Отговорност на всички народни представители е да информират избирателите си по темата“, каза още той.