Община Общински съвет

Ще ремонтират с 400 000 лв. социалния патронаж в Дебелец

Великотърновският общински съвет ще разгледа предложение на общинска администрация да бъдат дадени 280 000 лв. от общинския бюджет за вътрешно преустройство на съществуващата сграда на Домашния социален патронаж в Дебелец. Сумата представлява 70% от общия бюджет по проект, с който общината ще кандидатства за финансиране по „Красива България”. Общата стойност на ремонта ще възлезе на 400 000 лв.

Със средствата ще се изгради дренажна система за събиране е отвеждане на дъждовните и подпочвени води. В окаяно състояние е фасадата на сградата, а част от прозорците никога не са подменяни. Нужна е топлоизолация, нова мазилка, както и цялостно преустройство на кухненския блок.

Домашният социален патронаж в Дебелец приготвя и доставя всеки делничен ден храна на над 430 потребители, в това число и на 25 деца с увреждания и на 75 души, ползващи обществената трапезария.  Общата численост на персонала му е 55 служители.