Образование

Ще проучват храненето на българските военнослужещи по критерии на млади учени от НВУ „Васил Левски”

Екип от шест млади учени е провел изследване на процеса на хранене на курсантите в НВУ „Васил Левски”. В рамките на проучването 50 курсанти са преминали на медицински прегледи, след които са били подложени на алтернативно хранене – и отново на прегледи, които да установят как промените в менюто са се отразили на техния жизнен тонус. „Идеята беше режимът на хранене да се обвърже с енергоразхода на хората и да се избягват ефекти като натрупване на допълнително тегло или недостиг на енергия и умора”, обясни полк. Свилен Стефанов, зам.-началник на Университета по учебната и научната дейност. Той подчерта, че проблемът с храненето е сериозен. „Курсантите са в по-особен режим, тъй като те се хранят целодневно при нас, докато войниците на служба сутрин и вечер се хранят вкъщи и само обедното им меню би могло да подлежи на контрол”, каза полк. Стефанов. По негови думи експертите от дирекция „Логистика” при Министерството на отбраната са проявили интерес към проблематиката и се очаква подобно изследване да се извърши във всички структури на Българската армия.

Изследването е осъществено в рамките на проекта „Подкрепа за развитие на човешките ресурси и научноизследователския потенциал на НВУ „Васил Левски” за утвърждаването му като съвременен център на знанието”, финансиран по ОП „Наука и образование за интелигентен растеж”.

В рамките на проекта се провеждат още три иновативни изследвания, отчете неговият ръководител Мария Илчева. Екип с ръководител гл. ас. Галина Иванова тества изделие на токоизточник с приложение във военнопромишления комплекс. Млади учени под ръководството на гл.ас Николай Долчинков  правят анализи в областта на лазерните технологии, а екип от факултета в Шумен – разучава различни приложения на информационните технологии в сферата на киберсигурността.

27 курсанти, студенти, докторанти, пост-докторанти и преподаватели са участвали в четирите изследвания по проекта.