Община

Ще бъде проведено рутинно тестване на сиренните системи

Във връзка с  редовна годишна техническа профилактика на сиеренната система за оповестяване  в периода от 10.05 до 13.05 /включително/ 2022 г.  във времето от 10,00 до 16,00 ч. на територията на град Велико Търново  сирените ще бъдат задействани тестово в продължение на няколко секунди.