Общински съвет

Ще актуализират наемните цени на земеделските земи от Общинския поземлен фонд

Наемните цени на земеделските земи от Общинския поземлен фонд ще бъдат актуализирани по предложение на търновската администрация. Промените се налагат от  увеличението на минималната работна заплата за страната  на 610 лева от 1 януари тази година. Наемателите на ниви при поливни условия ще заплащат годишно по 50 лева/дка. За създаване и отглеждане на  лозови насаждения цената става 80 лв./дка, за овошки – 66 лв./дка, за етеричномаслени култури – роза, мента лавандула – 40 лв./дка. За отглеждане на съществуващи вече лозови насаждения наемателите ще плащат годишно по 53 лв./дка, за овощни насаждения – 72  лв./дка и за етеричномаслени култури – 40 лв./дка. За ползване на пасища и мери за срок от една година се предлага цена от  8 лв./дка, а за ливади – 14 лв./дка.

Наемните цени ще бъдат гласувани на предстоящото заседание на Великотърновския общински съвет.