Култура

Щатски библиотекар бе на гости в Регионалната библиотека

Екипът на Регионална библиотека „Петко Р. Славейков“ се срещна с  Нанси Болт – щатски библиотекар, в момента председател на отдел за библиотечно обслужване на хора със специални потребности към Международната федерация на библиотечните асоциации и институти (IFLA). Нанси Болт е дългогодишен приятел на българските библиотеки, координатор на проект Американо-български библиотечен обмен от американска страна и съдейства голяма част от български библиотечни специалисти да стажуват и обменят опит в американски библиотеки.

Срещата се проведе в отдела за средношколци и възрастни читатели „Снежана Янева“ към великотърновската библиотека, на която Нанси Болт разказа своите спомени за първата среща и съвместната работа със Снежана Янева, която бе дългогодишен председател на Българската библиотечно-информационна асоциация /ББИА/ и директор на Информационния център към Посолството на САЩ, с голям обществен принос за издигане на авторитета на българските библиотеки и тяхната по-голяма видимост в международен аспект.

В непринуден разговор г-жа Болт се запозна с работата на екипа по време на ковид пандемията, разказа за работата си, свързана с библиотечното обслужване на хора със специални потребности, както и за ситуацията в САЩ и в американските библиотеки през пандемичния период. В края на срещата за спомен от библиотеката и като благодарност за съвместното партньорство във времето, г-жа Болт получи Плакет от 130-годишнината на библиотеката, фотоалбум „От красотата на старата столица“ и огърлица от седеф, изработена от български художник, която тя много хареса, защото Нанси Болт е почитател на българското ювелирно изкуство.