Образование

Шест седмокласници и шест десетокласници от областта със 100 точки на националното външно оценяване по математика

По-добър резултат по български език и литература спрямо този по математика постигнаха на националното външно оценяване седмокласниците в област Велико Търново. По БЕЛ явилите се на изпита деца изкараха средно 53,58 т., с 0,55 т. по-нисък успех спрямо учебната 2021/22 година. По математика  средният брой точки е 31, 22, с 1,50 т. по-нисък от предходната година, съобщи началникът на Регионалното управление на образованието инж. Розалия Личева. Повишение на успеха по БЕЛ  показват учениците от основните училища в Килифарево, „Филип Сакелариевич“  – Свищов, в Поликраище и „Христо Ботев“ във Велико Търново. По математика по-високи резултати отчитат ОУ „Неофит Рилски“ в Килифарево, ОУ „Петко Р. Славейков“ – Велико Търново, СУ „Николай Катранов“ и ОУ „Филип Сакелариевич“ – Свищов. В сравнение с миналата година по-нисък брой точки по БЕЛ имат учениците от ОУ „Христо Смирненски“ – Ресен, ОУ „Филип Тотю“ във Върбовка и Обединеното училище в Джулюница, а по математика – отново училищата в Джулюница и Върбовка, в Поликраище и СУ „Вичо Грънчаров“ – Горна Оряховица, каза инж. Личева.

От 1720 ученици, решавали теста  по БЕЛ на външното оценяване,  311  имат под 30 т, а по математика – 980 момичета и момчета. Над 95  точки по БЕЛ имат 5 ученици, по математика те са 14. Максималните 100 точки по математика са завоювали 6 седмокласници – трима от   ОУ „Бачо Киро“, двама от ОУ „Св. Патриарх Евтимий“ и един от СУ „Емилиян Станев“ във Велико Търново.

С най-висок успех по български език и литература са седмокласниците на СУ „Емилиян Станев“, по математика отличниците са възпитаници на ОУ „Бачо Киро“.

При десетокласниците  средният резултат по БЕЛ за областта е 49,07 т. , със 7,45 т по-висок спрямо предходната година. По математика е 31,50 т., с 0,8 т. по-висок в сравнение с учебната 20221/22 година. По-добро представяне на външното оценяване по БЕЛ се наблюдава при средношколците от СУ „Бачо Киро“ – Павликени, Спортно училище „Георги Живков“, СУ „Емилиян Станев“, ПХГ „Св. св. Кирил и Методий“ и Обединеното училище в село Майско. Шест училища са намалили резултата си, като най-сериозен  спад има при учениците от ПГ по механизация в Златарица. По математика за втора година по-висок успех постигат десетокласниците от СУ „Георги Измирлиев“ – Горна Оряховица, Спортно училище „Георги Живков“, СУ „Бачо Киро“ в Павликени и СУ „Николай Катранов“ в Свищов. Най-голямо намаление на средния брой точки по математика има в ПГ по транспорт – Стражица, СУ „Цанко Церковски“ в Полски Тръмбеш и Обединеното училище в Джулюница.

1560 десетокласници от  областта се явиха на националното външно оценяване. Под 30 т. по БЕЛ имат  309 ученици  и 980 по математика.

Над 95 т. по математика имат 20 ученици, с максималните 100 точки по математика са оценени 6 ученици от ПМГ „Васил Друмев“, по български език и литература няма ученици с над 95 точки, обобщи инж. Розалия Личева.

Съгласно заповед №РД06-521/27.06.2023 г. на началника на Регионално управление на образованието – Велико Търново запознаването с оценените писмени работи от НВО по български език и литература, по математика и по чужд език на учениците в VII клас може да се извърши на 29.06.2023 г. (четвъртък), 30.06.2023 г. (петък) и 03.07.2023 г. (понеделник) включително от 8:30 до 17:30 часа в Регионално управление на образованието – Велико Търново, ул. „Арх. Георги Козаров“ № 1 в стая № 3.

Запознаването с изпитната работа на ученик става в присъствието на председателя/заместник-председателя на съответната регионална комисия за проверка и оценка на изпитните работи и/или член на същата комисия и на родител/настойник на ученика, след представяне на служебна бележка за явяването на НВО или документ за самоличност.

Запознаването с оценената индивидуална работа на ученика от национално външно оценяване в VII клас става чрез влизане в системата с определени права на достъп, като ученикът и неговият родител виждат сканираната и оценена изпитна работа с присъдени точки за всеки един отговор; сканираното изображение не може да бъде снимано, записвано, отпечатвано и изнасяно от залата; не се допуска разглеждане на други изпитни работи.

Запознаването на учениците от Х клас с индивидуалната им писмена работа може да се извърши по български език и литература /БЕЛ/ и математика – на 29 юни (четвъртък), 30 юни (петък) 2023 г. и 3 юли 2023 г. от 8:30 до 17:30 часа в сградата на Регионално управление на образованието – Велико Търново; по чужд език – на 29 юни (четвъртък) от 8:30 до 17:30 часа в сградата на Регионално управление на образованието – Велико Търново; по информационни технологии – на 30 юни (петък) 2023 г. от 8:30 до 17:30 часа в сградата на Регионално управление на образованието – Велико Търново. Правилата за запознаване с оценената работа за десетокласниците са същите като за седмокласниците.