Образование

Чуждестранни и български младежи ще обучава „Институт Перспективи“ по проект с европейско финансиране

Български и чуждестранни младежи по шест образователни програми ще обучава „Институт Перспективи“ през следващите 7 години. Това стана възможно, след като сдружението спечели проект  и акредитация по сектор „Младеж“ на програма „Еразъм+“ за 2022 година. Организацията е структурирана в Свищов, но има мрежи в цялата Великотърновска област.

Планирано е през първата година 100 младежи от европейски страни да бъдат квалифицирани като посланици на Зеления пакт в контекста на устойчивото развитие и на европейското знание, да преминат обучение по младежко предприемачество и трансформация на селските райони, поясни ръководителят на Института Ахмед Куйтов. „Целта на програмите е младите хора от малките населени места да получат достъп до най-новите образователни програми, които съответстват на европейските политики.  До 2050 г. нашият континент трябва да стане неутрален по отношение на климата и това ще изисква големи промени във всички сектори, а младите хора ще бъдат хората, които ще бъдат основни инициатори на тази промяна. Затова сме се фокусирали върху обучение по теми, които ще са двигателят на трансформацията“, допълни Куйтов.

Кандидатстването по младежките обмени ще се извършва в онлайн платформа, създадена от сдружението. „Чрез нея участниците преди да пристигнат в България ще се запознаят с нашата култура, с нашите икономически и социални реалности. Тази предварителна информация е необходима, защото те ще трябва да предложат решения на проблеми в сферата на здравеопазването, социалния живот, младежките  дейности и образованието в малките населени места. Там има нужда от спешна трансформация, защото миграционните процеси, които текат, създават много предизвикателства пред развитието на младите хора в родните им места. Затова трябва да намерим общи решения, които да им гарантират хубав живот в бъдеще“, каза ръководителят на „Институт Перспективи“.

83 хиляди евро ще получи организацията за първите 15 месеца обучение на чужденците. Във всеки от курсовете  ще се включват и по 10-15 деца и младежи с ограничени възможности от България.