Общински съвет

Членове на НАПОС дискутираха на семинар размера на местните данъци и сделките с общинска собственост

Членове на Националната асоциация на председателите на общински съвети в Република България /НАПОС/ дискутираха на семинар въпроси, свързани с размера на местните данъци, както и сделките с общинска собственост. На форума, който се провежда на 2 и 3 декември в Арбанаси се събраха близо 80 председатели на местни парламенти от цялата страна.

Семинарът бе официално открит от председателя на НАПОС и председател на Общинския съвет във Велико Търново Венцислав Спирдонов. Лектор на една от основните теми -„Изводи от анализа за размера на местните данъци и такси за 2021 г. Популизъм и прагматизъм в решенията на общинските съвети“ бе доц. д-р Гинка Чавдарова, бивш изпълнителен директор на НСРОБ.

„Големият ми опит показва, че най-ценната част от всички срещи освен лекторските обучения, е и споделянето на практики. Сега е времето, когато се подготвят общинските бюджети за идната година и темата за местните данъци и такси е изключително актуална. Не мога да не отбележа, че през цялата 2021 г., когато медии и политици твърдяха, че в държавата никоя институция не работи, че е хаос, Общината като институция си беше на мястото и работеше и то на силни обороти. Това помогна да се намалят много от негативите на средата, а проектите и останалите ангажименти – да се движат. Гражданите виждат и признават усилията на местната власт“, подчерта доц. Гинка Чавдарова.

По време на форума бе проведено обучение „Информационна система на Общинските съвети, включително и провеждане на заседания в тестова среда“. Специализирани фирми представиха софтуерен продукт относно онлайн провеждане на заседания. Сериозен интерес предизвика презентацията на Националното сдружение на малкия и средния бизнес в туризма на тема : „Управление и устойчиво развитие на туризма в Общините и туристическите райони в Република България“. В рамките на семинара местните парламентаристи обсъждаха приоритети на работата на Общинските съвети, а също и законодателни инициативи на НАПОС.

В петък заседанието продължава с лекция „Общинска собственост и разпоредителни сделки с нея. Правомощия на Общинския съвет и устройство на територията“.