Здравеопазване Поминък

Членове на Задругата за чиста храна се кооперират при производството на изделия

Великотърновски производители и техни колеги от хранително- вкусовата промишленост от цялата страна, които са членове на Задруга за чиста храна, заседаваха на 19 и 20 май в Копривщица, където обсъдиха институционалното взаимодействие на сдружението, сертифицирането на продуктите и предстоящи образователни кампании.Представени бяха новосъздадени 7-8 продукта през изминалите 6 месеца от създаването на сдружението, които вече са пуснати в производство. Повечето от са от брашно от биолимец и са произведени със суровини и в бази на членовете на задругата. Председателят Филип Хайвазиан отчете взаимодействието на сдружението с министерства, институции и организации. След покана от страна на Министерството на младежта и спорта, Хайвазиан е провел среща с Венцислав Игнатов от дирекция „Училища и хранене“ във ведомството, на която е представил дейността на задругата и желанието й да работи с ученици от спортните училища. На срещата е било взето решение Задруга за чиста храна да започне пилотно работа със Спортното училище в Русе, след което при успешни резултати, дейността й да се мултиплицира в останалите пет спортни училища в страната, които са на бюджет на Министерството на младежта и спорта. Филип Хайвазиан е разговарял и с директора на Спортното училище в Русе Любомир Ковачев, както и с треньори по различните дисциплини- лека атлетика, борба, акробатика, щанги. Треньорите са изразили задоволство, че диетолози и външни експерти ще работят с децата по отношение на здравословното хранене и хранителните режими. В момента се изготвя график за работа с учениците от паралелка „Борба“- курс от теоретически и практически занятия, които ще включат както лекции по култура на здравословното хранене, така и изготвяне на менюта и приготвяне на здравословни блюда. „Предстои и обявяване на търг за стола на Спортното училище, като ние от Задругата следим с интерес кой ще спечели поръчката за столово хранене, за да можем да настояваме за спазването на нашите Критерии за чиста храна“, коментира още Хайвазиан. На писма, изпратени от Задругата до други ведомства, са реагирали още и Министерство на земеделието, храните и горите и МОН, отчете още председателят на сдружението. От МЗХГ подават ръка на сдружението и изразяват готовност за институционална подкрепа. На заседанието в Копривщица членовете на задругата се обединиха около позицията да представят на среща в Агенцията за безопасност на храните изработените Критерии за чиста храна, както и да поискат при обсъждане на различни законодателни промени в областта на безопасността на храните в междуведомствените комисии да бъдат включвани експерти на Задругата. От МОН също са изпратили писмо на 11 май до Задругата, в което заявяват готовност да окажат съдействие и да информират образователните институции ако Критериите за чиста храна бъдат приети от Министерството на земеделието за внедряване в столовото хранене в детските градини и училища, отчете още Хайвазиан. В Задругата вече стартира процес по сертифициране на продукти – еталони, предоставени от производителите. Комисия с председател Тихомир Беев, инженер – технолог по храните, ще предприеме заедно с колегите си посещения на място в предприятията и фирмите след 25 май и изследване на предложените продукти за сертифициране. Отворен списък с повече от 40 продукти от фирми от сладкарската, консервната, месопреработвателната, млекопреработвателната, хлебарската промишленост, както и продукти от земеделски производители, предстои да бъдат сертифицирани.Представен е и образец на сертификат със съответните реквизити- лого на Задруга за чиста храна, QR code, който ще позволява всеки да провери онлайн на страницата на Задругата какво съдържа храната и каква е ползата от нея. Под кода пък ще е изписан индивидуален сертификационен номер, който ще гарантира качеството на продукта. По време на двудневната среща бяха приети и нови членове, както и обсъдени предстоящи образователни кампании и инициативи.