Денят

Членовете на щаба за изпълнение на Областния план за защита при бедствия проведоха работна среща

Работна среща проведоха членовете на щаба за изпълнение на Областния план за защита при бедствия на Област Велико Търново.

Срещата бе водена от областния управител инж. Георги Гугучков и на нея присъстваха заместниците му Петя Райкова, Станислав Николов, главният секретар на Областна администрация доц. Цанко Стефанов и представители на институциите, които членуват в Областния щаб.

Те коментираха актуализирането на областния и общинските планове за защита при бедствия. Отчетено бе, че прегледът на индивидуалните средства за защита при бедствия в десетте общини на областта е приключил.

В тях се планира провеждането на тренировки и учения с цел установяване готовността на екипите за реагиране, както и за подобряване взаимодействието и координацията на съставните части на Единната спасителна система и органите на изпълнителната власт за реагиране при бедствия.

Областният управител инж. Георги Гугучков планира в началото на месец ноември провеждане на тренировка с Областния щаб за изпълнение на областния план за защита при бедствия и взаимодействието с Националния и Общинските щабове. В подготовката и провеждането на тренировката ще участва и Регионална дирекция „Пожарна безопасност и защита на населението“