Култура

Читалището в с. Арбанаси посреща гости от страната и чужбина по проект за дигитализация на книги и документи

Регионална библиотека „П.Р.Славейков” – Велико Търново е координатор на заключителна Международната конференция „Приоритети в дигитализацията“. Тя се организира в рамките на международния проект „DigiPrior: Приоритети в дигитализацията на книги, документи, фотографии и съвременни подходи за популяризиране на дигитализираните материали“. Осъществява се по Програма “Еразъм +” подпрограма „Партньорства за сътрудничество в професионалното образование и обучение“.

В проекта участват представители от различни организации от страната и чужбина – Нидерландия, Португалия, Хърватия, Румъния като водещи преподаватели и изследователи, които имат опит в изготвянето на стратегии и подходи за приоритети в дигитализацията на писменото културно наследство. Те работят в сферата на дигитализацията и ще представят своите опит и знания пред участниците в събитието.

Представените теми и доклади са най-различни. „Дигитализирано! Но тогава какво? Машина на времето Лимбург като най-добра европейска практика” ще поднесе д-р Пеер Босели от Фондация “De Domijnen”, Нидерландия; „Отключване на потенциала: Стратегии за популяризиране и използване на дигитализирано културно наследство” на д-р Коралка Кузман Слогар от Институт за етнология и фолклорни изследвания, Загреб, Хърватия; „Дигитализация за отворено знание – практики от движението на Wikimedia” от  д-р Клаудия Шербанута от Асоциация „Общности на бъдещето“; „Индекси на местни списания – потенциално приоритетни документи за цифровата библиотека?” с казус от практиката ще се представи Окръжна библиотека „Джордж Баритиу“ гр. Брашов, Румъния; „Дигитализация и усилия за цифрово съхранение в Турция: защо само дигитализацията никога не е достатъчна” от ас. д-р Лале Йоздемир Шахин от Университет на Бартън, Турция; „Оценка на проекти за дигитализация, предприети от библиотеки в Турция от гледна точка на българското културно наследство” от доц. д-р Ахмет Алтай, също от Университета на Бартън.

Сред темите са и „Дигитализиране и популяризиране на частни колекции от книги” на д-р инж. Росен Петков от Студентско общество за компютърно изкуство, София; „Платформи за електронно обучение – добри практики проф. д-р Иванка Янкова” от доц. д-р Силвия Станчева от Университет по библиотекознание и информационни технологии, София;  „Съхраняване и консервация на архивни фотодокументи проф. дфн Иванка Янкова” от гл. ас. д-р Камелия Нушева от Университет по библиотекознание и информационни технологии, София; изграждане на част от липсваща библиотека: казус – примерът на Мафра Тереза Амарал от Библиотеката в Националния дворец на Мафра, Португалия; след нея е темата за „Партньорство на сродни културни институции в разработването на методология за дигитализация на писменото културно наследство” на доц. д-р Калина Иванова, директор на Регионална библиотека “Петко Р. Славейков” гр. Велико Търново; „Приоритетизиране при дигитализацията на двуизмерни (предимно хартиени) обекти на културното наследство” на Калоян Здравков, също от Регионалната библиотека; „Разчитане“ на стари снимки по неочевидни белези и тяхното идентифициране – в помощ на библиотекари, архивисти и музейни работници” от д-р Симеон Цветков от Регионален исторически музей – Велико Търново; „Консервационно-реставрационният подход е приоритет в дигитализацията на писменото културно наследство” на гл. ас. д-р инж. Искра Цветанска от УниБИТ – София; „Добри практики за повишаване на цифровите умения и компетенции на библиотекарите в Европа”, констатации от проект Erasmus+ BIBLIO на гл. ас. Деница Димитрова от УниБИТ – София; „Добри практики при дигитализация на артефакти от местното културно наследство във Варна и региона. 15 години съществуване и развитие на Варненската дигитална библиотека” от Емил Демирев от Дигитална библиотека Варна – Добри практики и бъдещи перспективи.

Конференцията ще се проведе утре, 28 септември в залата на читалището в село Арбанаси. След нея участниците ще посетят различни културно-исторически забележителности в населеното място и Велико Търново.

Припомняме, че проектът DigiPrior има за цел да разработи иновативни обучителни материали със свободен онлайн достъп и да обучи библиотекари, архивисти, мениджъри на малки организации и учители в сферата на библиотечните науки, за това как да подберат материали като книги, документи, фотографии и др. за приоритетно дигитализиране, как да поддържат дигиталните архиви и как да популяризират и използват вече дигитализираните материали.