Образование

Четири училища в община Велико Търново кандидатстват за статут „средищни”

Две детски градини и четири основни училища в община Велико Търново са предложени за включване в списъка на средищните учебни заведения през учебната 2018/19 година. Забавачките са в Балван и Церова кория. В ДГ „Детски свят“ в Церова кория се обучават деца в задължителна предучилищна възраст от селата Къпиново, Миндя и Пчелище, а в градината в Балван – 14, 8 от които са от Ново село. Училищата, които кандидатстват за средищни са в Церова кория, Самоводене, Балван и в град Дебелец.

За списъка на защитените училища е предложено отново ОУ „П.Р.Славейков” в Церова кория. През новата учебна година в школото ще се обучават 21 ученици от Церова кория, Къпиново, Миндя и Пчелище. Децата ще бъдат обхванати в четири паралелки – по две в начален и в прогимназиален етап.