Култура

Четири проекта за археологическо проучване на РИМ Велико Търново са одобрени и ще получат финансиране

Четири проекта на обща стойност 198 108 лева на Регионалния исторически музей са одобрени и ще получат финансиране по програмата за теренни археологически проучвания и теренна консервация на Министерството на културата. Те са озаглавени „Архитектурен комплекс Успение Богородично, ранновизантийска базилика и тракийски некропол в квартал „Френк хисар“ на средновековната столица Търнов“ с ръководител проф. Хитко Вачев, Редовно архитектурно проучване на селищна могила при село Петко Каравелово с ръководител Александър Чохаджиев, „Никополис ад Иструм – геофизична extra muros“ с ръководител д-р Калин Чакъров и Археологическо проучване на „Раннонеолитно селище Джулюница – Смърдеш“ – модул III и модул IV с ръководител Недко Еленски.

Проектът на проф. Вачев получава 69 229 лв., обектите на  Чохаджиев и Еленски ще бъдат субсидирани с по 55 000 лева, а изследователската работа на д-р Чакъров  с  23 879 лева.