Общински съвет

Четирима зам.-председатели и 12 постоянни комисии ще има Великотърновският общински съвет

Калина Широкова, Росен Иванов, Тодор Тодоров и д-р Юлия Тонкова са четиримата зам.-председатели на  Великотърновския общински съвет  в мандат 2019 – 2023. Те бяха избрани с таен вот на извънредна сесия тази вечер. Най-много – 26 гласа, събра Калина Широкова от „Българска демократична общност”. След нея с 25 гласа се нареди кандидатът на ГЕРБ Росен Иванов. Тодор Тодоров от „Алтернативата на гражданите” и д-р Юлия Тонкова от ВМРО получиха по 24 гласа. Фаворитът на „Демократична България Обединение” Елена Чамуркова взе 4 гласа, а кандидатът на „БСП за България, АБВ и Движение 21” Николай Илчев си направи отвод и заяви, че не желае да участва в „опорочена процедура”. Петима  колеги от  групата на Илчев не отидоха до урната.

Дванадесет постоянни комисии ще има в местния парламент. Шест от тях – по земеделие, гори и опазване на околната среда, по нормативно-правна уредба и обществен ред, по икономически въпроси, стопанска политика, европейско сътрудничество и международни връзки, по общинска собственост, по приватизация и следприватизационен контрол и по Закона за противодействие на корупцията и за отнемане на незаконно придобитото имущество – ще се ръководят от представители на ГЕРБ. Постоянните комисии по устройство на територията и по бюджет и финанси се оглавяват от общински съветници на „Българска демократична общност”. Валерия Дончева от БСП ще председателства комисията по образование, наука и култура. Комисията по здравеопазване и социални дейности се поема от Светлозар Стойков от „Алтернативата на гражданите”. Начело на Постоянната комисия по спорта, туризма, децата и младежта застава Деян Куздов от  ВМРО. Николай Илчев от групата на  „БСП за България, АБВ и Движение 21” запазва председателското си място от предишния мандат на Постоянната комисия по проблемите на гражданското общество и борбата с корупцията.

Пет политически групи се създадоха в състава на Великотърновския общински съвет. Те са „Либерална демократична алтернатива на гражданите” с ръководител Гюнай Далоолу, „ВМРО – БНД” с председател Евгени Коев, ГЕРБ начело с Деян Хаджийски, „БСП за България, АБВ и Движение 21” с председател Петко Тюфекчиев и „Демократична България Обединение” с председател Елена Чамуркова.