Общински съвет

Четвъртото си заседание ще проведе днес Великотърновският общински съвет

Четвъртото си заседание ще проведат днес от 13 часа в голямата зала на Община великотърновските общински съветници. В дневния ред на сесията са включени изменения на две наредби – за опазване на околната среда и за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги.

Местният парламент ще подложи на гласуване и кандидатстването на община Велико Търново по два проекта, свързани с уязвимите групи и разкриването на комплекс за социални услуги за деца. Ще бъде обсъдена и бизнес програмата на Общинското дружество „Паркинги и гаражи” за периода 2020 – 2022 г.