Денят

Честваме Св. Мчци Платон и Роман

Св. Платон се родил в гр. Анкара (Мала Азия) в семейство на благочестиви родители, които го възпитали в християнския закон и вяра. Брат му Антиох умрял като мъченик, а скоро след това и младият Платон бил повикан на съд за вярата. Управителят на страната се стараел да го склони да се отрече от вярата си за да спаси живота си, но това не се случило.
Св. Платон молел Бог да издържи на всяко тежко мъчение и Бог чул молитвите му.
Управителят измъчвал всячески Платон, но той останал здрав и непоклатим. Дълго го мъчили чрез глад в тъмницата и най-после, като се убедили, че нищо няма да го преклони да се отрече от вярата си, го осъдили  на смърт.