Денят

Учени с интересни доклади в петото издание на конференцията за културното наследство

    Интересът към нашия научен форум „Културно-историческо наследство: опазване, представяне и дигитализация” е голям, включително и от чужбина. Това е петото му издание, сподели при откриването на международната конференция проф.д-р Петко Ст. Петков – председател на великотърновската секция на Съюза на учените. Двудневната й програма се реализира в Ритуалната зала на Община Велико Търново. Днес тя е организирана в две секции: „Културно наследство и културен туризъм” и „Опазване, дигитализация и представяне на живото наследство”

Културно-исторически маршрути, свързани с Търновската конституция пред участниците във форума представи проф. Петко Ст.Петков. С емблематична находка от Великата лавра „Св.40 мъченици” ги запозна археологът Мирко Робов.

По темата „Архитектура с културна и обществена стойност, запечатана в 150-годишната история на търновското читалище „Надежда -1869” говори председателят му архитект Донка Колева. А за възрожденските учебници от старопечатната му сбирка разказа Павлина Владева.  „Една снимка с хиляда думи”, данни при дигитализацията на български исторически портретни снимки от втората половина на 19 век представи Даниела Вичкова – Нушева.

Известни специалисти представят докладите си и във втората секция. Сред тях са Елена Панайотова с „Мистични архетипи в творчеството на Владимир Димитров – Майстора”, Мариета Савчева – „ Музиката и танците в българската иконопис”, Калоян Николов – „Аспекти на дигиталното представяне на фолклорните фестивали” и др.

Работата на научния форум „Културно-историческо наследство: опазване, представяне и дигитализация” продължава и утре в Ритуалната зала на Община Велико Търново. Предвидени са доклади в две секции: „150 години от създаването на БАН” и „Поклонически културни маршрути”. Международната научна конференция ще завърши с кръгла маса на тема : „ Светият път – 550 г. от връщането на мощите на Св. Йоан Рилски от Търново в Рилския манастир”. Светите места по „Светия път” в техния български и общобалкански православен аспект пред участниците в конференцията ще представи Евгени Коев.

Научният форум е част от Международното туристическо изложение „Културен туризъм”, което се провежда във Велико Търново. Основни организатори са БАН, Институт по математика и информатика и Съюз на учените в България – клон Велико Търново. Традиционно докладите и от  петото издание на научния форум „Културно-историческо наследство: опазване, представяне и дигитализация” ще бъдат включени в онлайн-сборник.