Денят Образование

Час по родолюбие в ПГ по туризъм „Д-р Васил Берон”

Вълнуваща и емоционална среща с историята се проведе в  ПГ по туризъм  „Д-р Васил Берон”, Велико Търново.

В часа по родолюбие сдружение „Българска история“ представи по атрактивен начин моменти от войните за национално обединение. Момчетата от „Българска история“ – Марио Мишев, Иван Кънчев и Мартин Стаматов по  увлекателен и много достъпен начин, чрез два кратки видеофилма, представиха Тутраканската битка и живота на генерал Стефан Тошев, главнокомандващ на Трета българска армия по време на Първата световна война.

Гости на открития урок по родолюбие бяха ученическите съвети на ОУ „Димитър Благоев“, ОУ „Св. Патриарх Евтимий“ и ОУ „П. Р. Славейков“. Събитието уважиха и представители на Регионалното управление на образованието във Велико Търново и на ВТУ „Св. св. Кирил и  Методий”.

Организатори на урока са инж. Славка Проданова и учителите по история Бистра Стефанова и Мариана Маринова. Те са убедени, че неформалното образование допълва знанията, придобити в гимназията по туризъм и провокира младите хора към изследователска дейност.