Денят

Църквата почита Св. Лидия

Св. Лидия е първата християнка в Европа. Тя била продавачка на багрени платове и слушала заедно с другите жени какво говори Св. Апостол Павел по време на мисията си в нейния град. Лидия приела Св. Апостол Павел да живее в дома й и тя и цялото й семейство приели християнската вяра.

Днес се отбелязва Световният ден на метеорологията. Чества се от 1961 г. На 23 март 1950 г. влиза в сила конвенцията, с която се основава Световната метеорологична организация (СМО). Република България е една от първите страни в света, подписала конвенцията. В качеството си на Национална хидрометеорологична служба на Република България, организацията към БАН осъществява своята научноизследователска, научно-приложна и оперативна дейности в съответствие с програмите, препоръките и решенията на Световната метеорологична организация, която в настоящия момент координира дейността на 191 национални метеорологични и хидрометеорологични служби.