Денят

Църквата почита Св. Горазд

Според сведенията на съвременниците св. Горазд бил сред първите ученици на св.св. Кирил и Методий, като произхождал от благороден род от самата Великоморавия. Някои учени допускат, че той първоначално е бил свързан със св. Константин-Кирил Философ, може би като негов по-млад събрат от Магнаурската школа. Предвид знатното моравско потекло на Горазд, това е напълно възможно. Във всеки случай съвременниците свидетелстват, че Горазд е бил високообразован – наред с родния си моравски език и гръцкия, той превъзходно знаел и латински. Естествено като ученик на светите братя той отлично усвоил старобългарския език. Години наред Горазд следвал равноапостолите при дейността им в Мала Азия, а по-късно в неговата родина, в Панония, в Рим. Той положително бил един от онези ученици на светите братя, които папа Адриан II посветил в свещенически сан. По всяка вероятност, като християнин от папската „сфера на влияние“, познавач на латинския език, моравски благородник по кръв и т.н., св. Горазд е бил много ценен за делото на светите братя – още повече, че в Рим винаги е имало подозрения към тази византийска по политико-религиозната си окраска мисия. Никак не е случайно, че малко преди смъртта си (6 април 885 г.) св. Методий определил именно Горазд за свой приемник на архиепископския престол. Скоро след това немското духовенство подложило на яростно гонение учениците на Светите братя, които в голямата си част намерили прибежище в България. Горазд, макар да принадлежал към моравската аристокрация и да носел високия сан на архиепископ, също бил хвърлен в затвора, а след това изгонен от столицата Велеград. Съществува хипотезата, че той е намерил прибежище в Южна Полша и дори станал епископ на Краков – в един полски църковен календар от XIV в. той е споменат като светец, чиято памет се празнува на 17 юли. Според друго предположение той дошъл в България и основал манастир в южния Белград (дн. Берат, Албания). В тамошната църква „Св. Дева Мария“ се пази мощехранителница, върху която се чете името на св. Горазд. Книжовното творчество на св. Горазд не е познато, но според някои учени може би той е написал „Житието на св. Методий“ (т.нар. „Панонска легенда“).

Българската църква отбелязва паметта на св. архиепископ Горазд на 27 юли – деня на св. Седмочисленици.