Денят

Църквата почита Св. Аристарх, Пуд и Трофим от Седемдесетте апостоли

Свети Аристарх, за когото се споменава в книга „Деяния ня светите апостоли“ (Деян. 19:29) и в посланията на свети апостол Павел до Колосяни (Кол. 4:10) и до Филимона (Филим. 1:24), е бил епископ в сирийския град Апамея.

Свети Пуд, за когото говори апостол Павел във второто послание до Тимотея: „поздравяват те Евул, Пуд“ (2Тим. 4:21), бил член на римския сенат. Като благочестив и добродетелен човек, приемал у дома си светите апостоли Петър и Павел; при него се събирали и други вярващи за молитва, тъй че неговият дом впоследствие се превърнал в църква, която получила името „Пастирска“. Преданието разказва, че в тази църква е свещенодействал самият апостол Петър.

Свети Трофим, за когото споменава книга „Деяния на светите апостоли“ (Деян. 20:4), както и апостол Павел в същото Второ послание до Тимотея с тези думи: „Трофима пък оставих болен в Милит“ (2Тим. 4:20), заедно с апостолите Пуд и Аристарх страдал заедно с апостол Павел при всички гонения срещу него.

Споменатите трима апостоли починали в Рим заедно с апостол Павел, като били посечени с меч по заповед на Нерон.