Денят

Църквата почита Св. апли Иродион

Свети апостол Иродион се родил в Тарс, главен град на областта Киликия в Мала Азия, следователно бил съгражданин на свети апостол Павел. Той бил сътрудник на светите апостоли и ревностен проповедник на Христовото учение между юдеите и езичниците. Като слушали неговата проповед, мнозина повярвали в Иисуса Христа и се кръстили. За усърдното му служение на Църквата светите апостоли го поставили епископ в град Неопатрида. Той страдал много за вярата както от юдеите, така и от езичниците. Веднъж враговете на християнската вяра дотолкова го измъчвали, че той изпаднал в безсъзнание. Като помислили, че той е вече мъртъв, мъчителите се отдалечили от него. Но светият мъченик, подкрепен от Божията благодат, оздравял и след това проповядвал евангелското слово в Рим заедно със св. ап. Петър.
Апостолската дейност на свети Иродион е била известна и на свети апостол Павел. Той го е чувствувал толкова близък, че в края на посланието си до Римляните го поздравява като свой сродник: „Поздравете сродника ми Иродиона“ (Рим. 16:11).
След мъченическата смърт на свети апостол Петър апостол Иродион заедно с много други християни бил посечен с меч в Рим.
Свети апостол Агав проповядвал в Йерусалим и Юдея. Той притежавал пророчески дар. Свети апостолrel=“met“ и евангелист Лука споменава за него на две места в книгата си Деяния на светите апостоли. В Антиохия той предсказал, че „по цялата вселена ще бъде голям глад“. Това пророчество се изпълнило през време на император Клавдий (42-54 г.). По този повод антиохийските християни събрали помощ и по Варнава и Савел я изпратили на своите бедствуващи братя в Юдея (Деяния на светите апостоли 11:28-30).
През лятото на 58 година, когато свети апостол Павел се връщал в Йерусалим след третото си проповедническо пътешествие, той минал през гр. Кесария. Там посетил Филипа, един от седемте дякони, и няколко дена останал в неговия дом. През това време от Юдея в Кесария пристигнал един пророк, на име Агав, който „взе пояса Павлов, върза си ръцете и нозете и рече: това казва Дух Светий: така ще свържат юдеите в Йерусалим оня мъж, на когото е тоя пояс, и ще го предадат в ръце езически“ (Деяния на светите апостоли 21:8-11).
Свети апостол Руф е бил епископ в гръцкия град Тива. В Посланието си до Римляните свети апостол Павел изпраща поздрав до него и до апостол Асинкрит, който бил епископ в Иркания (град в Мала Азия), до апостол Флегонт, епископ в тракийския град Маратон, и до апостол Ермий, епископ Далматски.
Всички тези апостоли проповядвали ревностно словото Божие в различни области на Римската империя. Те претърпели мъчения за вярата си в Иисуса Христа и отдали живота си в себежертвено служение на Бога и на ближния.