Денят

Църквата почита Св. апли Ераст, Олимп и Родион

Тези свети мъже са от 70-те апостоли, които свети апостол Павел споменава в Посланието си до римляните. Ераст бил отначало иконом на Йерусалимската църква, а след това епископ на Пенеада. Олимп и Родион неотклонно следвали свети Павел. Заедно с него споделили смъртта в Рим по времето на император Нерон. За изключителни заслуги към хората и Бога някои от другите били избрани за епископи на различни градове и предано служили на своите паства.