Денят

Църквата почита Преп. Сампсон Странноприимец

Преп. Сампсон бил син на знатни родители, които от ранни години му внушили любов към Бога. Сампсон
изучил лекарското изкуство и Господ му дал чудотворна сила да изцерява всякакви недъзи.

След смъртта на родителите си Сампсон наследил голямо богатство и го използвал в полза на нуждаещите се. В
Цариград построил дом, където приемал бедни, болни и странници.

Трудил се до дълбока старост. На гроба му и в създадената от него болница винаги ставали чудеса.