Денят

Църквата отбелязва успение на Св. Кирил Славянобългарски

На 14 февруари църквата ни отбелязва успение на Св. Кирил Славянобългарски.

Според историята Константин Философ, наречен в монашеството Кирил, произхождал от знатно семейство, солунски славяни. Поради знатния му произход и дарованията му момчето било изпратено да учи в знаменитата Магнаурска школа в Цариград. Там Константин учил заедно с децата на византийските царе и боляри под ръководството на известни учители.

По- късно, отегчен от суетата на света, Константин избягал тайно в манастира при своя брат Методий. Там извършил в пост и молитва знаменитото си дело – да създаде азбука и да преведе свещените книги на Православната църква на езика на солунските българи.

Двамата велики братя били изпратени в Моравия и Панония, за да обърнат към християнството тамошните славяни. Така двамата братя засегнали интересите на местното германо–латинско духовенство.

За да защитят своето дело пред папата римски, двамата братя заминали за Рим. В Рим Константин Философ заболял, бил подстриган в монашество с името Кирил и след 50 дни починал на 14 февруари 869 година. Самият папа Адриан отслужил погребението му в църквата „Св. Климент Римски“.